Ysgol Derwen
  

Newyddion / News

Coreso Nol / Welcome Back

04/09/2014

Mae staff a phlant Cwm Derwen yn hapus i fod nol yn yr ysgol. Mae pawb wedi settlo'n arbennig ac yn mwynhau yn eu dosbarthiadau newydd.

Mae rhestr o ddyddiadau pwysig wedi'i ychanegu i'r calendr digwyddiadau.

The staff and children are all happy to be back at school. Everyone has settled excellently and are enjoying being in their new classes.

There is a lis of important dates on our events page, please take a look.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :