Ysgol Derwen
  

Newyddion / News

Tachwedd 2014 / November 2014

Tachwedd 2014 / November 2014

07/01/2015

Recently we were lucky enough to be able to visit the brand new Firestation in Aberbargoed, we learnt about the different types of vehicles that they use in emergencies. Our favourite part was when we had the opportunity to use the water hose!

Yn ddiweddar roeddwn ni'n ddigon ffodus i ymweld â'r Orsaf Tân newydd sbon yn Aberbargoed, dysgon ni am y gwahanol fathau o gerbydau y maent yn eu defnyddio mewn argyfyngau. Ein hoff ran oedd pan gawsom y cyfle i ddefnyddio'r bibell dŵr!

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :