Ysgol Derwen
  

Newyddion / News

Fferm Cefn Mably / Cefn Mably Farm

Fferm Cefn Mably / Cefn Mably Farm

17/04/2015

Our trip to Cefn Mably Farm

Last term we had so much fun learning about farm animals that we decided to visit a local farm in order to learn more about them. We were lucky enough to be able to feed and pet all the different animals, apart from the pigs because they have very sharp teeth! After a busy morning seeing and taking care of the different animals, we were ready to explore the parks and the soft play area. We even had enough time to ride on the tractors as a real farmer would! We now look forward to our next trip to 'The Ranch' in July!

Ein taith i Fferm Cefn Mably

Tymor diwethaf cawsom ni gymaint o hwyl yn dysgu am anifeiliaid y fferm penderfynon ni ymweld â fferm leol er mwyn dysgu mwy amdanynt. Roeddem yn ddigon ffodus i allu bwydo ac edrych ar ôl yr anifeiliaid gwahanol oedd ar y fferm ar wahân i'r moch oherwydd bod ganddynt ddannedd miniog iawn! Ar ôl bore prysur yn gofalu ac ymweld yr anifeiliaid i gyd, roeddem yn barod i archwilio yn y parciau ac yn yr ardal chwarae feddal. Hefyd cawson ni digon o amser i deithio ar y tractorau gan esgus bod yn ffermwr go iawn! Rydym yn edrych ymlaen at ein taith nesaf i 'Y Ransh' ym mis Gorffennaf!

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :