Ysgol Derwen
  

Newyddion / News

Her Gyllideb Caerffili 2017-18 / Caerphilly's Budget Challenge 2017-18

27/12/2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymgynghori ar hyn o bryd ar gynlluniau i gyflwyno cynnydd o 1% yn Nhreth y Cyngor y flwyddyn nesaf (2017/18) ac mae rhestr o gynigion arbedion drafft i gyfanswm o £8.653miliwn. Mae'r cyngor yn awyddus i bwysleisio na fydd y mwyafrif helaeth o'r arbedion arfaethedig yn cael unrhyw effaith uniongyrchol ar y cyhoedd.

I ddweud eich dweud, cliciwch ar y ddolen isod i weld y ddogfen ymgynghorol ac i gwblhau'r arolwg.

http://www.caerphilly.gov.uk/involved/Consultations/Draft-savings-proposals-2017-18?lang=cy-gb

Caerphilly County Borough Council is currently consulting on plans to introduce a 1% increase in Council Tax and a list of draft savings proposals for next year (2017/18) totalling £8.653 million.The council is keen to stress that the vast majority of the proposed savings will have no direct impact on the public.

To have your say, please click on the link below view the consultation document and complete the survey.

http://www.caerphilly.gov.uk/involved/Consultations/Draft-savings-proposals-2017-18

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :