Ysgol Derwen
  

Newyddion / News

Dathlu Santes Dwynwen / Celebrating Santes Dwynwen

Dathlu Santes Dwynwen / Celebrating Santes Dwynwen

08/02/2017

Dros yr wythnosau diwethaf rydyn ni wedi bod yn dysgu am Santes Dwynwen gan gynnwys adrodd y stori, cyfrifo cyfanswm a newid anrhegion Santes Dwynwen, dylunio a mesur llwyau caru a llawer mwy. Diolch i bawb a ymunodd gyda ni am ein Gwasanaeth Dosbarth Santes Dwynwen ar Ddydd Gwener! Roedd perfformio yn llawer o hwyl!

Over the last few weeks, we have been learning about Santes Dwynwen including reciting and repeating the story, calculating total cost and change for Santes Dwynwen gifts, designing and measuring love spoons and much more. Thank you to everyone that joined us for our Santes Dwynwen Assembly on Friday! We had lots of fun performing to you!

.

.

.

.

.

.

.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :