Ysgol Derwen
  

Newyddion / News

Caffi Cymreig / Our Welsh Cafe

Caffi Cymreig / Our Welsh Cafe

16/03/2017

Caffi Cymreig / Our Welsh Cafe

.

Ar Ddydd Gwener, Mawrth 10fed roedd Blwyddyn 2 wedi cynnal Caffi Cymreig gan wahodd Blwyddyn 6 i ymuno gyda ni ! Roedden ni'n brysur iawn am wythnosau o gynllunio a pharatoi ar gyfer y caffi. Fe wnaethon ni cymaint o weithgareddau gan gynnwys ysgrifennu gwahoddiad a chyflwyniad llafar i flwyddyn 6, pwyso llysiau i greu cawl, ysgrifennu rhestr siopa a bwydlen, mesur lliain bwrdd, cyfrifo pris a newid bwyd, dylunio amserlen i'r caffi, adnabod hanner a chwarter wrth greu brechdanau a thalgrynnu cynhwysion pice ar y maen. Mwynheuon ni cynnal y caffi, trafod gyda ffrindiau blwyddyn 6 ac roedd ein bwyd yn flasus iawn!

On Friday 10th of March Year 2 children held a Welsh Café, inviting Year 6 to join us! We were busy for weeks planning and preparing our Café. We completed many activities including writing an invitation and presenting to Year 6, weighing vegetables for cawl, writing a shopping list and a menu, measuring table cloths, calculating price and change of food, plan a timetable for the café, recognising half and quarter when making sandwiches and rounding ingredients for welsh cakes. We thoroughly enjoyed our Welsh Café, discussing with our friends in Year 6 and tasting many traditional foods !

.

.

.

.

.

.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :