Ysgol Derwen
  

Newyddion / News

Ein wythnos brysur! / Our busy week!

18/05/2018

Rydym wedi bod yn brysur iawn eto'r wythnos hon, ar ddydd Llun fe aethom ar helfa trychfilod o gwmpas yr ysgol, llwyddom ni i ddod o hyd i bry cop, Pili pala a mochyn y coed, ond yn anffodus nid llawer arall, hefyd yr ydym wedi bod yn gwylio ein lindys yn y gobaith mi fyddant nhw yn troi i fili pala cyn hir, rydym hefyd wedi bod yn cadw llygad agos ar ein penbyliaid, yr ydym yn gobeithio y bydden nhw'n frogaod cyn hir! Yna ar ddydd Mercher, roeddem yn lwcus iawn daeth 'A & S animal encounters' i'r ysgol a daethon nhw a ffrindiau gyda nhw i gwrdd â ni.

Daethon nhw ychydig o drychfilod gwahanol i ni gwrdd. Roeddwn ni mor gyffrous i gwrdd â nhw i gyd; fe wnaethon ni gwrdd â chwilod duon, miliped, mantis gweddïo, a tharantela! Un mawr iawn oedd hi! Roedd rhai ohonom yn dal rhai o'r trychfilod, roedd eraill yn cyffwrdd â hwy ac roedd eraill yn edrych ond roeddem i gyd yn mwynhau cwrdd â'r bwystfilod bach!

We have been very busy again this week, On Monday we went on a mini beast hunt around the school, we managed to find a spider, butterfly, and woodlice, but not much else unfortunately, we have been watching our caterpillars grow and hopefully soon turn into butterflies, and also we have been keeping a close eye on our tadpoles which we are hoping will be frogs soon! Then on Wednesday we were very lucky as 'A&S animal encounters came to the school and brought a few friends along with them to meet us.

They brought a few different mini beasts for us to meet. We were so excited to meet them all; we met a hissing cockroach, a millipede, praying mantis, and a tarantula! A very big one! Some of us held some of them, others touched them and others just had a look but we all enjoyed meeting the mini beasts!

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :