Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Owen

Croeso I Flwyddyn 3 / Welcome to Year 3

Eleni mae 31 o blant bywiog a hapus ym Mlwyddyn 3 gyda Miss Owen, Mrs Evans a Mrs Jones. Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig i ni ac rydyn ni'n ceisio ein gorau i ennill bandiau 'Cariad at iaith', 'Seren yr wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'. Ein thema am y tymor yw 'Pethau sydd yn arbennig' ac rydyn ni wedi dewis dysgu am Affrica.

Bob bore byddwn yn gwneud tasgau darllen, iaith a mathemateg, yna yn y prynhawn byddwn yn defnyddio ein sgiliau rhifedd a llythrennedd i weithio ar brosiect sydd yn ymwneud â'r thema dysgu. Pob dydd Llun rydyn ni'n cymryd rhan mewn sesiwn ymarfer corff gyda 'Superstars' a pob dydd Mercher bydd sesiwn ymarfer corff gyda Miss Owen. Cofiwch eich dillad ymarfer corff, os gwelwch yn dda.

.

This year there are 31 happy and lively children in Year 3 with Miss Owen, Mrs Evans and Mrs Jones. The Welsh language is important to us and we try our best to win 'Cariad at iaith', 'Seren yr wythnos' and 'Darllenwr yr wythnos' bands. Our learning theme this term is 'Things that are important to us' and we've decided to learn about Africa.

We take part in reading, language and maths activities in the morning, and using our literacy and numeracy skills in the afternoon to work on thematic work. We enjoy Physical Education (PE) every Monday with 'Superstars' and every Wednesday with Miss Owen. Please remember your kit.

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Owen

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Owen

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :