Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Croeso i Flwyddyn 4 / Welcome to Year 4 !

Croeso i Flwyddyn 4

Mae 30 ohonom ym Mlwyddyn 4 . Miss Wardill, Miss Oram a Mr Grindal sy'n gweithio gyda ni. Rydym yn dosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy'n mwynhau llawer o weithgareddau diddorol gan gynnwys darllen, ysgrifennu, mathemateg, crefft, defnyddio TGCh a chwaraeon. Yn y bore, byddwn yn cyflawni sesiynau datrys problemau, darllen, iaith a mathemateg ac yn y prynhawn byddwn yn mwynhau sesiwn prosiect (thema). Byddwn yn gwneud sesiynau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Mercher. Cofiwch eich cit !

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos ac yn gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Cariad at Iaith', 'Seren yr Wythnos' a 'Darllenwr yr wythnos'.

Welcome to Year 4

There are 30 of us in Year 4. Miss Wardill, Miss Oram and Mr Grindal work with us. We are a happy, polite and talented class who enjoy many interesting activities including reading, writing, mathematics, craft, using ICT and P.E. In the morning, we complete problem solving tasks, reading, language and mathematics sessions. In the afternoon, we enjoy project (thematic) work. We enjoy Physical Education on Monday and Wednesday. Remember your kit !

We talk Welsh all week and work hard to win 'cariad at iaith', 'seren yr wythnos' and 'darllenwr yr wythnos' bands.

Tymor yr Hydref / Autumn term - Pethau sy'n arbennig i ni / Things that are important to us

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss Wardill

Latest News From This Class

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

04/12/2014

Cawsom ymweliad diddorol gan techniquest. Bu'm yn edrych ar y ser a rhyfeddodau y gofod yn eu Starlab. Roeddem wrth ein boddau ac wedi mwynhau. Cawsom gyfle i edrych ar y planedau yn ogystal ac edrych ar y ser sydd yn ein cysawd ni. We had a very interesting visit by Techniquest. We looked at the stars and the extraordinary aspects of the universe in their Starlab. We really enjoyed and had lots of fun. We had the opportunity to look at the planets and the stars that fill our solar system.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :