Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen-Hopkins

Croeso i Flwyddyn 5

Ym mlwyddyn 5 mae 29 o ddisgyblion brwdfrydig sydd yn gyffrous iawn i weithio efo Mr Owen-Hopkins a Mrs Woods. Rydym wrth ein boddau yn gweithio'n galed drwy gymryd pob cyfle i ddatblygu ein sgiliau a mwynhau yn y dosbarth. Mae ein gwersi ymarfer corff yn cael eu cynnal pob Ddydd Llun a Ddydd Gwener a mae clwb chwaraeon a hwyl yn cael eu cynnal ar brynhawn Mawrth ar ol ysgol. Edrychwn ymlaen i ddarllen, ysgrifennu, cwblhau gwersi mathemateg a defnyddio TGCh ym mlwyddyn 5.

Rydym yn siarad Cymraeg trwy'r dydd, pob dydd ac yn gweithio yn hynod o galed i ceisio ein gorau glas i dderbyn bandiau 'Cariad at Iaith', 'Dwli Darllen' a 'Seren yr Wythnos'.

Welcome to Year

There are 29 of us in year 5 and we are very excited to work with Mr Owen-Hopkins and Mrs Woods. We love working hard top develop our skills in the classroom. Our PE lessons are every Monday and Friday and the sport/fun afterschool clubs are most Tuesdays. We are looking forward to read, write, complete mathematics work and use ICT in year 5.

We speak Welsh everyday in the classroom and work hard so that we can be rewarded with 'Cariad at Iaith', 'Dwli Darllen' and 'Seren yr Wythnos' bands.

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen-Hopkins

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen-Hopkins

Latest News From This Class

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

04/12/2014

Cawsom ymweliad diddorol gan techniquest. Bu'm yn edrych ar y ser a rhyfeddodau y gofod yn eu Starlab. Roeddem wrth ein boddau ac wedi mwynhau. Cawsom gyfle i edrych ar y planedau yn ogystal ac edrych ar y ser sydd yn ein cysawd ni. We had a very interesting visit by Techniquest. We looked at the stars and the extraordinary aspects of the universe in their Starlab. We really enjoyed and had lots of fun. We had the opportunity to look at the planets and the stars that fill our solar system.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :