Ysgol Derwen
  

Y Ganolfan - Mr Pearce & Mr Griffiths

Rydyn yn ddosbarth o ddeg disgybl sydd yn amrywio mewn oedran o bedwar i unarddeg blwydd oed, mae gennym ni pump athro/athrawes - Mr Pearce ,Mr Griffiths, Miss Iles, Mr Jones, a Miss Lloyd. Fel dosbarth rydyn yn mwynhau gweithgareddau cyffroes ac ymarferol sydd yn helpu ni i ddysgu mewn amgylchedd hapus a saff.

We are a class of ten pupils, ranging between four and eleven years of age. We have five teachers - Mr Pearce, Mr Griffiths, Miss Iles, Mr Jones and Miss Lloyd. As a class we enjoy participating in exciting, practical activities which help us to learn in a happy and safe environment.

Mae disgyblion y dosbarth wedi dewis i ddilyn trywydd "Cestyll" y tymor yma yn ôl ein themâu 'Crwydro Cymru."

Mi fydd disgyblion yn cael cyfle i addasu'r straeon ac i greu cyfarwyddiadau. Byddwn yn creu posteri er mwyn hysbysebu Cymru ac yn ymarfer gwaith ffonic yn gyson.

Mi fyddwn ni'n datblygu dealltwriaeth rhifedd yn ôl anghenion pob unigolyn yn ystod ein gwersi mathemateg. Byddwn hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion adeiladu modelau gan ddefnyddio siapiau 3D, atgyfnerthu dealltwriaeth o ffracsiynau a pharhau i ymarfer gweithgareddau rhifedd dyddiol. Fel dosbarth rydyn ni'n ymchwilio i greu Catapwlt gan arbrofi i weld y bellter saethu.

Mi fydd angen gwisg ymarfer corff ar ddisgyblion ar y diwrnodau yma:

Blwyddyn 2 - Dydd Llun

Blwyddyn 3 - Dydd Mercher a Gwener

Blwyddyn 4 - Dydd Mercher a Gwener

Blwyddyn 5 - Dydd Mawrth a Gwener

Blwyddyn 6 - Dydd Iau a Gwener

As a class we have decided to study 'Castles' as part of our Wandering Wales' theme.

During our language lessons pupils will have opportunities to adapt these stories and express an opinion on their content and style. Children will create posters in order to advertise Wales and also create a set of instructions on "How to invade a Castle."

We will concentrate on developing number skills according to the need of each pupil on a daily basis. We will also provide opportunities for pupils to build 3D models. We will be reinforcing and understanding fractions and collecting context related data from pupils in the school and present this data using tables and graphs.

Pupils will need PE kit on the following days:

Year 2 “ Monday

Year 3 “ Wednesday and Friday

Year 4 “ Wednesday and Friday

Year 5 “ Tuesday and Friday

Year 6 “ Thursday and Friday

Y Ganolfan - Mr Pearce & Mr Griffiths

Y Ganolfan - Mr Pearce & Mr Griffiths

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :