Ysgol Derwen
  

Y Ganolfan - Mr Griffiths & Mrs Morris

Rydyn yn ddosbarth o un deg tri disgybl sydd yn amrywio mewn oedran o bedwar i unarddeg blwydd oed, mae gennym ni pump aelod o staff yn ein dosbarth - Mr Griffiths, Mrs Morris, Miss Iles, Mrs Johnston, a Miss Lloyd. Fel dosbarth rydyn yn mwynhau gweithgareddau cyffrous ac ymarferol sydd yn helpu ni i ddysgu mewn amgylchedd hapus a saff.

We are a class of thirteen pupils, ranging between four and eleven years of age. We have five teachers - Mr Griffiths, Mrs Morris, Miss Iles, Mrs Johnston and Miss Lloyd. As a class we enjoy participating in exciting, practical activities which help us to learn in a happy and safe environment.

Os gwelwch yn dda a wnewch chi danfon gwisg ymarfer corff i'r ysgol gyda'ch plentyn ar y diwrnodau canlynol:

Please send a PE kit in with your child on the following days:

Bl 1 / Yr 1 a 2 - “ Pob dydd Mawrth / Every Tuesday

Bl 3+4 / Yr3+4 -“ Pob dydd Llun a Iau / Every Monday and Thursday

Bl 5+6 / Yr 5+6 - Pob dydd Llun a Gwener / Every Monday and Friday

Y Ganolfan - Mr Griffiths & Mrs Morris

Y Ganolfan - Mr Griffiths & Mrs Morris

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :