Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Sayce

Croeso i Flwyddyn 3 / Welcome to Year 3

.

Croeso i flwyddyn 3.

Mae Miss Sayce yn ein dysgu ni gyda chefnogaeth gan Mrs Woods. Mae 23 ohonom yn y dosbarth ac rydyn yn ddosbarth caredig, hapus a phrysur! Rydym yn bachu ar bob cyfle i weithio tu allan a gweithio yn ymarferol gan ganolbwyntio ar sgiliau Llythrennedd, Rhifedd, Iechyd a Lles, Gwyddoniaeth a thechnoleg, Dyniaethau a Chelfyddydau mynegiannol. Fe fyddwn yn mwynhau gwersi ymarfer corff ar Ddydd Gwener felly dewch wedi gwisgo yn eich cit ymarfer corff i'r ysgol ar y diwrnod yma. Hefyd, mae croeso i chi ddod â ffrwyth i fwyta'n iach yn ystod amser chwarae bore, a byddwn yn cael llaeth yn ystod y prynhawn.

Rydym yn ymdrechu i siarad Cymraeg trwy'r wythnos er mwyn ennill bandiau 'Cariad at iaith'. Rydym hefyd yn cael cyfle i fynd â Sbarc a Seren adref yn ein tro i wneud pethau hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg! Trwy'r wythnos rydyn ni'n gweithio'n galed er mwyn ennill bandiau 'Seren yr wythnos' ac yn mwynhau sesiynau darllen. Bydd darllenwr yr wythnos yn cael ei ddewis ar ddydd Gwener a bydd y person yma yn derbyn band 'Dwlu Darllen'.

Welcome to year 3.

Miss Sayce will be teaching us with Mrs Woods supporting. There are 23 of us in the class and we are a kind, happy and busy class! We seize every opportunity to work outside in practical activities by concentrating on Literacy, Numeracy, Health and Wellbeing, Science and technology, and Humanities. We will be engaging in P.E on Fridays so please remember to come dressed in your kit on Fridays! You are welcome to bring fruit as a healthy snack during our morning playtime, and milk will be provided in school during our afternoon session.

We work very hard to speak Welsh in school to win our 'Cariad at iaith' bands. We will also have the opportunity during the year to bring home Sbarc a Seren to enjoy fun activities with them whilst speaking Welsh at home. Throughout the week we work hard to receive 'Seren yr wythnos' bands for our efforts and we enjoy reading sessions. Reader of the week will be chosen on Fridays and they will receive a 'Dwlu darllen' band for being an outstanding reader.

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Sayce

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Sayce

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :