Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Croeso i Flwyddyn 5! Welcome to year 5!

Mae 25 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni'n mwynhau dod i'r ysgol i siarad Cymraeg i chwarae gyda'n ffrindiau ac i ddysgu llawer o bethau newydd. Rydym yn gyffroes iawn ein bod yn cael loceri y flwyddyn yma. Rydym wedi gaddo i Mr Owen ein bod am barchu ac edrych ar ol ein loceri.

Mae ymarfer corff gyda ni ar ddydd Mawrth a Gwener. Rydyn ni'n dychwelyd ein llyfrau darllen i'r ysgol pob dydd Llun.

There are 25 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. We are very excited to have received a locker this year and we have promised Mr Owen to respect and look after our lockers.

We have P.E every Tuesday and Friday and our reading books are returned and changed on Mondays.

Ein thema y tymor yma yw, 'Glanlanwyr'. Rydym yn bwriadu dysgu am y Celtiaid, sut oedden yn byw, beth oeddent yn hoffi ei wneud, bwyta ac ymladd.

O ran mathemateg rydym am ehangu ein dealltwriaeth o rannu gan ddarganfod ac ymarfer gwahanol ddulliau. Rydym am ymarfer amseru a trawsnewid oriau yn funudau.Rydym am edrych ar ein techneg o wirio atebion drwy wrthdroi a rydym am ddysgu mwy am siapiau gan edrych aru harwynebedd a cyfaint.

O ran iaith rydym am ddilyn cynllun 'gerio -gwych' i ysgrifennu stori, llythyr, papur newydd a ffeil o ffeithiau. Hyn oll, tra'n dilyn polisi llawysgrifen yr ysgol.

Our theme this term is 'Cast Aways'. We will learn about the Celts and how they influenced Wales. We will look at how they lived, including their ways of fighting, creating homes and what their diet was like.

In our maths lessons we will learn different ways of dividing. We will look more in-depth at shapes and how to work out the area of different shapes. We will also look at how we can check our answers be reversing the equations.

In our language lessons we will be using the 'big write' scheme. This will help us to write many different genres such as stories, letters, news reports and a fact file. We will be doing all this work in accordance of the school's handwriting policy.

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :