Ysgol Derwen
  

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Croeso i Flwyddyn 5! Welcome to year 5!

Mae 26 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni'n mwynhau dod i'r ysgol i siarad Cymraeg i chwarae gyda'n ffrindiau ac i ddysgu llawer o bethau newydd. Rydym yn gyffroes iawn ein bod yn cael loceri y flwyddyn yma. Rydym wedi gaddo i Mr Owen ein bod am barchu ac edrych ar ol ein loceri.

Mae ymarfer corff gyda ni ar ddydd Mawrth a Gwener. Rydyn ni'n dychwelyd ein llyfrau darllen i'r ysgol pob dydd Llun.

There are 26 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. We are very excited to have received a locker this year and we have promised Mr Owen to respect and look after our lockers.

We have P.E every Tuesday and Friday and our reading books are returned and changed on Mondays.

Ein thema y tymor yma yw, 'Crwydro Cymru'. Rydym yn bwriadu dysgu am Cymru fel gwlad, beth sydd ganddo i gynnig, pobl enwog yng Nghymru a merched mentrus sydd wedi dylanwadu ar ein gwlad.

O ran mathemateg rydym am ehangu ein dealltwriaeth o luosi gan ddarganfod ac ymarfer gwahanol ddulliau. Rydym am ymarfer amseru a trawsnewid oriau yn funudau. Rydym hefyd am ddysgu sut I amcangyfrif ac nodi os yw ateb yn amcangyfrif neu'n wir-ateb.

O ran iaith rydym am ddilyn cynllun 'gerio gwych' i ddod i'r arfer gyda ysgrifennu at wahanol ddibenion. Rydym yn bwriadu ysgrifennu cerdd, hysbyseb, testun perswadiol ac ymson. Hyn oll, tra'n dilyn polisi llawysgrifen yr ysgol.

Our theme this term is 'Walking through Wales'. We will learn about the Wales as a country, what it has to offer, famous people from Wales and we will learn about the leading ladies that have inspired our country for centuries.

In our maths lessons we will learn multiplication and the different ways of multiplying. We will also be learning how to 'time' correctly and change the times from hours to minutes independently. We will also be looking at how to 'estimate' correctly and note down if the answers are estimated or correct.

In our language lessons we will be using the 'big write' scheme. This will help us to write many different genres. Throughout the term we are hoping to write a poem, advert, persuasive text and a soliloquy. We will be doing all this work in accordance of the school's handwriting policy.

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr Owen

Latest News From This Class

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :