Croeso i/ Welcome to Ysgol Gymraeg Cwm Derwen

Agorwyd ysgol Gymraeg Cwm Derwen yn 2008 i 71 o blant. Mae gennym 200 o blant ar y gofrestr ar hyn o bryd o Feithrin i Flwyddyn 6. Ymgeisiwn i fod yn aelod ymarferol o'n gymuned sy'n cynnwys Oakdale, Coedduon, Penmaen a Chwmfelinfach. Rydym yn gyffrous i wynebu'r dyfodol gyda llawenydd yn ein calonau a gwen ar ein gwynebau.

Ysgol Gymraeg Cwm Derwen opened in 2008, to 71 children. We currently have 200 puplis on role from Nursery to Year 6. We aspire to being an active member of our catchment area that includes, Oakdale, Blackwood, Penmaen and Cwmfelinfach. We are excited to face the future with enjoyment in our hearts and a smile on our faces.

pic

School Ethos:

Ein gweledigaeth yw i ddarparu Addysg Cyfrwng Cymraeg o'r radd flaenaf i bob unigolyn o fewn cymuned cynhwysol, heriol, ofalgar a theg. I sicrhau bod pob plentyn, rhiant ac athro yn byw gyda chymeradwyaeth, derbyniad a chyfeillgarwch.


Our vision is to provide Welsh Medium Education to the highest standard to every child within an inclusive, challenging, caring and fair community. To make sure that every child, parent and teacher lives with friendship and praise.

Mission Statement:

O fesen fach i’r gangen uchaf anelwn am ragoriaeth yn ein bywydau gan ddilyn gwerthoedd yr ysgol, gan wneud ein gorau a gan osod her inni ein hunain!’

From the smallest acorn to the highest branch we will aim for excellence in our lives by following the values of the School, trying our best and setting challenges for ourselves.

Reading is the key to success follow the link below!

http://www.rily.co.uk/