Ysgol Derwen
  

Welcome to Ysgol Gymraeg Cwm Derwen

Welcome to our school, where our children and staff are happy to learn in a caring and fun environment. We hope you enjoy your visit.Croeso i Ysgol Gymraeg Cwm Derwen

Croeso i ein hysgol ni, ble mae ein plant ag athrawon yn hapus i ddysgu mewn amgylchedd gofalgar, a hwyl! Gobeithio eich bod yn mwynhau eich ymweliad!Newyddion / News

Bws Cerdded / Brakes Annual Giant Walking Bus

Bws Cerdded / Brakes Annual Giant Walking Bus

08/07/2014

Ar Ddydd Mercher 11eg o Fehefin fe wnaeth Ysgol Cwm Derwen mynd ar fws cerdded er mwyn codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar yr hewl. Diolch i Brake, elusen diogelwch yr hewl, a wnaeth cydlynu'r digwyddiad. On Wednesday 11th June Ysgol Cwm Derwen took part in the Giant Walking Bus in order to raise awareness of road safety. Thank you to Brake, a road safety charity, that coordinated the event.

 

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :