Ysgol Derwen
  

Welcome to Ysgol Gymraeg Cwm Derwen

Welcome to our school, where our children and staff are happy to learn in a caring and fun environment. We hope you enjoy your visit.Croeso i Ysgol Gymraeg Cwm Derwen

Croeso i ein hysgol ni, ble mae ein plant ag athrawon yn hapus i ddysgu mewn amgylchedd gofalgar, a hwyl! Gobeithio eich bod yn mwynhau eich ymweliad!Newyddion / News

Ymweliad gan Techniquest a'r Starlab

04/12/2014

Cawsom ymweliad diddorol gan techniquest. Bu'm yn edrych ar y ser a rhyfeddodau y gofod yn eu Starlab. Roeddem wrth ein boddau ac wedi mwynhau. Cawsom gyfle i edrych ar y planedau yn ogystal ac edrych ar y ser sydd yn ein cysawd ni. We had a very interesting visit by Techniquest. We looked at the stars and the extraordinary aspects of the universe in their Starlab. We really enjoyed and had lots of fun. We had the opportunity to look at the planets and the stars that fill our solar system.

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :