Ysgol Derwen
  

Gwybodaeth Defnyddiol / Useful Information

Dyddiadau Tymor / School Term Dates

Download Term Dates

Bwydlen Cinio / Lunchtime Menu

Welir isod bwydlen cinio ac amserlen. Cost cinio ysgol yw £1.90 y diwrnod a £2.30 i blant Meithrin. Mae rhaid i arian cinio ddod i'r ysgol ar ddydd Llun mewn amlen gydag enw eich plentyn.

Please see attached lunch menu and timetable. Lunch costs £1.90 per day and £2.30 for Nursery children . All lunch money must be brought in on a Monday in an envelope with your child's name.

School Dinner Menu

Gwybodaeth Pellach / Further Information

Caerphilly County Borough Council - www.caerphilly.gov.uk

Mae polisiau ar gael yn yr ysgol neu ar Wiki rhieni / Policies are available at the School or on your Wiki atwww.wikispaces.com

Am fwy o wybodaeth am diogelwch y we edrychwch ar y wefan isod / For greater awareness about e-safety please see the following website- www.thinkuknow.co.uk

Am fwy o wybodaeth am sut y gallwch chi cefnogi addysg eich plentyn welir y wefan isod /For information on how you could support your child's education http://www.bbc.co.uk/schools/parents/

Am ein hysgol / About Our School

About our school

O fesen fach i'r gangen uchaf / From the smallest acorn to the highest branch

Last September a list of values that represent our School was created in order to confirm the importance of the motto to every stakeholder. Thank you to all of you that participated on our very special evening.

Parhau i ddarllen / Continue Reading

Where You Are :